Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
42 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 24.981
Online: 994

Thực hiện dự án đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017. Từ ngày 6 đến 8/11, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Bá Thước tổ chức 3 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 376 cán bộ thôn, bản đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 trên địa bàn huyện.

Cán bộ  thôn, bản đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước đã được tiếp thu 4 chuyên đề: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quy trình giám sát đối với Chương trình 135; một số vấn đề bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiện Chương trình 135...Đây là những chuyên đề quan trọng đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc nói chung, Chương trình 135 nói riêng ở cơ sở và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


Lớp tập huấn nhằm  trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong tổ chức triển khai, giám sát, để thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 tại địa phương../.

Đài TT - TH Bá Thước


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website