Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
42 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 24.979
Online: 989

Danh mục địa chỉ thư điện tử, điện thoại của cán bộ, công chức và các đơn vị trực thuộc

1. Lê Ngọc Tự – Bí Thư Đảng ủy
-    Sđt: 0904.327.871
-    Email: lengoctu58@gmail.com

2. Phạm Văn Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy

- Sđt: 0166.302.4456
- Email: phamvanlam@gmail.com

3. Trần Văn Hoàn – Phó chủ tịch HĐND
-    Sđt: 0169.915.2577
-    Email:

4. Họ và tên: Trịnh Tiến Lực
-    Sđt: 0972.845.747
-    Email: trinhtienluc@gmail.com

5. Họ và tên: Đinh Xuân Phít
-    Sđt: 0974.484.790
-    Email: dinhxuanphit@gmail.com

6. Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
-    Sđt: 0978.779.640
-    Email: nguyentrang8789@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ Xà

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

1.

Lê Ngọc Tự

Bí thư Đảng ủy

0904 327 871

2.

Trịnh tiến Lực

Chủ tịch UBND

0972 845747

3.

Phạm Văn Lâm

Phó bí thư Đảng ủy

0166 302 4456

4.

Trần Văn Hoàn

Phó chủ tịch HĐND

0169 915 2577

5.

Đinh Xuân Phít

Phó chủ tịch UBND

0974 484 790

6.

Nguyễn Thị Trang

Phó chủ tịch UBND

0978 779 640

7.

Nguyễn Chí Công

chủ tịch MTTQ

0978 234 174

8.

Trương Văn Hiệp

Văn phòng, Thống kê

0989 235 819

9.

Nguyên Xuân Thanh

Văn phòng, Thống kê

0989 328 208

10.

Tào Trung Tâm

Văn phòng, Thống kê

0914 211 146

11.

Lê Văn Kiên

Trưởng Công an

0166 776 3870

12.

Nguyễn Văn Chung

Kế Toán NS

0936 360 228

13.

Hoàng Văn Phong

Chỉ huy trưởng QS

0165 881 9822

14.

Nguyễn Thị Tuyến

Kế toán NS

0968 621 212

15.

Trần Thị Thảo

Địa chính – Nông lâm

0987 816 082

16.

Bùi Thái Nguyên

Địa chính – XD - MT

0166 212 4506

17.

Võ Thị Thương

Tư pháp hộ tịch

0167 321 8477

18.

Hoàng Ngọc Biên

Văn hóa

0166 288 7912

19.

Vũ Thị Hạnh

Văn hóa – Chính sách

0167 9 8506

20.

Trịnh Đức Thắng

CT Hội Cựu CB

0987 611 389

21.

Đoàn Văn Tuấn

CT Hội Nông dân

0985 320 676

22.

Lê Thị Bảy

CT Hội Phụ Nữ

0165 310 5457

23.

Trương Văn Quảng

Bí Thư Đoàn TN

0125 887 1331

 Liên kết website