Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
42 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 25.005
Online: 1025

Th

1. dân cư: Từ nhiều năm trước, ở Tân Lập chủ yếu là dân tộc Mường “Mường Trong” - Mường Thanh Hóa. Họ của người Mường thường thấy là họ Trương, họ Bùi, họ Đinh...

Người Mường sống tập trung đông nhất ở 3 làng: Chu, Măng, Mòn và có dòng họ Trương là dòng họ đông nhất. Theo gia phả các tộc họ truyền lại cho thấy, từ xa xưa trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, tồn tại của xã hội phong kiến, trên vùng đất này, người Mường là người gốc bản địa - người “Mường Ai”, một trong hai Mường gốc của người Mường Thanh Hóa. Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, vùng 3 thôn: Chu, Măng, Mòn thuộc xã Ngoại Xa, tống Sa Long, châu Tân Hóa. Khi thành lập chính quyền mới (tháng 3/1948), huyện Bá Thước được chia thành 7 xã, 3 làng Chu, Măng, Mòn nằm trong xã Long Vân cũ.

Đến năm 1964, huyện Bá Thước chia 5 xã lớn là các xã Văn Nho, Quốc Thành, Long Vân, Hồ Điền, Quý Lương thành 18 xã nhỏ, các thôn Chu, thôn Măng, thôn Mòn thuộc xã Lâm Xa (xã Thiết Ống và xã Lâm Xa giữ nguyên). Họ của người Mường trước đây chủ yếu là họ Trương, họ Bùi, họ Đinh, từ những năm 1960 trở đi có đồng bào dưới xuôi thuộc huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn lên khai hoang định cư, cấy cư lập xã mới, tham gia xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, buôn bán thông thương phát triển, thì mới có thêm các dòng họ như: họ Lê, Nguyễn, Trịnh, Đào, Võ, Trần, Hoàng... chủ yếu tập trung ở các làng mới chuyển từ dưới xuôi lên lập làng mới như: Hợp tác xã (HTX) Lương Vân (xã Hoằng Lương); HTX Xuân Long (xã Hoàng Xuân); HTX Hồng Sơn (xã Hoằng Khê); HTX Anh Vân (xã Hoằng Anh); HTX Kim Vân (xã Hoằng Kim); HTX Hoằng Quý (xã Hoằng Quý); HTX Xuân Hương (xã Hoằng Xuân); HTX Đông Vệ (xã Đông Vệ, huyện Đông Sơn). Đến nay, Tân Lập có 8 thôn, 3 dân tộc: Kinh, Mường, Thái cùng chung sống hòa thuận làm ăn như anh em ruột thịt góp phần xây dựng, phát triển, thúc đẩy nền kinh tế của xã nhà ngày một phát triển, cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, cũng như nhân dân cả nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Hiện tại, người Tân Lập cư trú chủ yếu tập trung, hình thành các thôn xóm làm ăn sinh sống bằng nghề trồng trọt là chủ yếu. Các thôn xóm cư trú giữa các thung lũng theo dọc bờ Bắc sông Mã.

ông tin đang được cập nhật...

 Liên kết website